ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด​ นำโดย​นายหาญชัย พินัยกุล ประธานกรรมการ และคณะ

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน​สหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​สงขลา​ จำกัด

01
02
03
 
จำนวนที่จะแสดง