ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลหาดใหญ่

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2564

มอบข้าวสาร 3 กิโลกรัม ให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต 200 ท่านแรก

01
02
03
04
05
 
จำนวนที่จะแสดง