ภาพกิจกรรม
นายชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการ และนายธีรพล โกวิทหัตถกิจ กรรมการ เข้ารับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนายชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการ และนายธีรพล โกวิทหัตถกิจ กรรมการ เข้ารับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.หาดใหญ่ จำกัด ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดปี 2559 และได้เปิดโครงการ เงินฝาก 100 ปีสหกรณ์ไทยสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.หาดใหญ่ จำกัด ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดปี 2559 และได้เปิดโครงการ เงินฝาก 100 ปีสหกรณ์ไทย (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ทายาทของนายอ้วม คณะรัตน์ จำนวน 400,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ทายาทของนายอ้วม คณะรัตน์ จำนวน 400,000 บาท (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายเคียง คัณทะโร จำนวน 400,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายเคียง คัณทะโร จำนวน 400,000 บาท (1)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ฯเครือข่าย สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล จัดหาทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ฯเครือข่าย สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล จัดหาทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่  (9)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม2558เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม2558 (18)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด  ยินดีต้อนรับ คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (11)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมผู้สมัครกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมผู้สมัครกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่สนใจ  (7)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก กล่องใส่อาหารแบบโฟม เปลี่ยนเป็นกล่องอาหารสุขภาพ ทดแทนโฟม เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก กล่องใส่อาหารแบบโฟม เปลี่ยนเป็นกล่องอาหารสุขภาพ ทดแทนโฟม เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่  (14)
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด  ได้เข้าสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ได้เข้าสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11 "  (7)
สหกรณ์อออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเช็คของขวัญให้กับสมาชิกผู้เกษียณ กับงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลีกาเด็นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ มา ณ ที่นี่ด้วยสหกรณ์อออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเช็คของขวัญให้กับสมาชิกผู้เกษียณ กับงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลีกาเด็นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ มา ณ ที่นี่ด้วย (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ค่าจัดการศพ) จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่ญาตินายสุชาติ บุรีศรี สมาชิกเลขที่ 3192 ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี่ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ค่าจัดการศพ) จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่ญาตินายสุชาติ บุรีศรี สมาชิกเลขที่ 3192 ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี่ด้วย (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด  จับรางวัลหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก จับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 12.30 น. จับรางวัล 100 รางวัล สหกรณ์ให้หุ้นคนละ 100 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จับรางวัลหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก จับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 12.30 น. จับรางวัล 100 รางวัล สหกรณ์ให้หุ้นคนละ 100 บาท (7)
ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง วันที่ 22 ส.ค.58 (รอบที่1)ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง วันที่ 22 ส.ค.58 (รอบที่1) (18)
ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง และศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง และศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 (11)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 7 จาก 8