ภาพกิจกรรม
สหกรณ์พบสมาชิก วันที่ 14 มีนาคม 2561สหกรณ์พบสมาชิก วันที่ 14 มีนาคม 2561 (5)
โครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ วันที่ 5 มีนาคม 2561โครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ วันที่ 5 มีนาคม 2561 (6)
สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (6)
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (6)
สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมที่ ชสอ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมที่ ชสอ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (7)
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโปรโมทโครงการ เดิน-วิ่ง 102 ปี สหกรณ์ไทย ที่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโปรโมทโครงการ เดิน-วิ่ง 102 ปี สหกรณ์ไทย ที่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ (5)
โครงการ ดิจิตอลบอกกล่าวชาวสหกรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561โครงการ ดิจิตอลบอกกล่าวชาวสหกรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (6)
ตลาดนัดสหกรณ์ 26 มกราคม 2561ตลาดนัดสหกรณ์ 26 มกราคม 2561 (9)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด วันที่ 18-21 มกราคม 2561ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด วันที่ 18-21 มกราคม 2561 (14)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (39)
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงานณสำนักงานสหกรณ์ฯต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงานณสำนักงานสหกรณ์ฯ (13)
โครงการ สร้างคน...สร้างอาชีพ 280860โครงการ สร้างคน...สร้างอาชีพ 280860 (15)
สหกรณ์มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอและโรงเรียนวัดบางทีง 22/08/2560สหกรณ์มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอและโรงเรียนวัดบางทีง 22/08/2560 (11)
สหกรณ์พบสมาชิก สหกรณ์พบสมาชิก "ซักฟอก" 17/07/2560 (14)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 02/07/2560กิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 02/07/2560 (17)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 8