ภาพกิจกรรม
ทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (4)
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่  (3)
ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  25-28 กรกฎาคม 2562ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว 25-28 กรกฎาคม 2562 (8)
ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1)ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1) (5)
มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (5)
กิจกรรมนาวาพาโชค วันเกิด 60 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ กิจกรรมนาวาพาโชค วันเกิด 60 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่  (6)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ฝ่ายบริหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ฝ่ายบริหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562 (5)
โครงการสานสายใยวัยเกษียนณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562โครงการสานสายใยวัยเกษียนณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (5)
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่ ชสอ. 8 มิถุนายน 2562รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่ ชสอ. 8 มิถุนายน 2562 (5)
ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (5)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานเรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานเรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (4)
สหกรณ์อาสาทาสีวัด ณ วัดนารังนกสหกรณ์อาสาทาสีวัด ณ วัดนารังนก (5)
สหกรณ์พบสมาชิกเวชระเบียนและสถิติสหกรณ์พบสมาชิกเวชระเบียนและสถิติ (4)
รับรางวัลจากโครงการประกวดเรื่องเล่า สสธท. ประจำปี 2561รับรางวัลจากโครงการประกวดเรื่องเล่า สสธท. ประจำปี 2561 (6)
ถ่ายวีดีทัศน์ประกอบการรับรางวัล สหกรณ์ดีเด่น จาก ชสอ.ถ่ายวีดีทัศน์ประกอบการรับรางวัล สหกรณ์ดีเด่น จาก ชสอ. (3)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 8