ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการ สสธท. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน ต้อนรับคณะกรรมการ สสธท. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน  (5)
สหกรณ์พบสมาชิก วิสัญญี 171262สหกรณ์พบสมาชิก วิสัญญี 171262 (4)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (8)
เดิน-วิ่ง สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอนครั้งที่ 3เดิน-วิ่ง สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอนครั้งที่ 3 (5)
งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 (5)
ทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (4)
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่  (3)
ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  25-28 กรกฎาคม 2562ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว 25-28 กรกฎาคม 2562 (8)
ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1)ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1) (5)
มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (5)
กิจกรรมนาวาพาโชค วันเกิด 60 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ กิจกรรมนาวาพาโชค วันเกิด 60 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่  (6)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ฝ่ายบริหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ฝ่ายบริหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562 (5)
โครงการสานสายใยวัยเกษียนณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562โครงการสานสายใยวัยเกษียนณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (5)
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่ ชสอ. 8 มิถุนายน 2562รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่ ชสอ. 8 มิถุนายน 2562 (5)
ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (5)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 9