ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (39)
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงานณสำนักงานสหกรณ์ฯต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ศึกษาดูงานณสำนักงานสหกรณ์ฯ (13)
โครงการ สร้างคน...สร้างอาชีพ 280860โครงการ สร้างคน...สร้างอาชีพ 280860 (15)
สหกรณ์มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอและโรงเรียนวัดบางทีง 22/08/2560สหกรณ์มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอและโรงเรียนวัดบางทีง 22/08/2560 (11)
สหกรณ์พบสมาชิก สหกรณ์พบสมาชิก "ซักฟอก" 17/07/2560 (14)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 02/07/2560กิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 02/07/2560 (17)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 21/06/2560มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 21/06/2560 (12)
สหกรณ์พบสมาชิก สหกรณ์พบสมาชิก "OR" 28/06/2560 (9)
สหกรณ์พบสมาชิก สหกรณ์พบสมาชิก "โภชนศาสตร์" 22/06/2560 (14)
จับรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการส่งคืนหนังสือยืนยันยอด หุ้น-หนี้-เงินฝาก 20/4/60จับรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการส่งคืนหนังสือยืนยันยอด หุ้น-หนี้-เงินฝาก 20/4/60 (7)
ต้อนรับการศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 19/4/60ต้อนรับการศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 19/4/60 (8)
เดินรณรงค์วันสหกรณ์แห่งชาติและประชาสัมพันธ์กิจกรรมปี 60เดินรณรงค์วันสหกรณ์แห่งชาติและประชาสัมพันธ์กิจกรรมปี 60 (14)
กิจกรรม ชวนสมาชิกใหม่ เข้าใจสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11-02-2560กิจกรรม ชวนสมาชิกใหม่ เข้าใจสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11-02-2560 (26)
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 27 สิงหาคม 2559โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 27 สิงหาคม 2559 (14)
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ 6 สิงหาคม 59อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ 6 สิงหาคม 59 (15)
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4