ภาพกิจกรรม
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปี 2564มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปี 2564 (1)
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนคูเต่าวิทยา ประจำปี 2564มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนคูเต่าวิทยา ประจำปี 2564 (5)
พิธีเปิดอาคารสำนักงาน​สหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​สงขลา​ จำกัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน​สหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​สงขลา​ จำกัด (3)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2564วันสหกรณ์แห่งชาติ 2564 (4)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2564 หน่วยงาน OPDโครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2564 หน่วยงาน OPD (5)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2564 หน่วยงานพยาธิวิทยาโครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2564 หน่วยงานพยาธิวิทยา (6)
กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 2564กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 2564 (5)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกห้องบัตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564โครงการสหกรณ์พบสมาชิกห้องบัตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (5)
ประชุมสัมนา Online เรื่อง สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ ประชุมสัมนา Online เรื่อง สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้  (4)
บริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564บริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 (2)
ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 (6)
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (6)
ประชุมคณะทำงาน สมาชิกส่งเสริมการมีส่วนร่วม (สสร.)ประชุมคณะทำงาน สมาชิกส่งเสริมการมีส่วนร่วม (สสร.) (4)
อบรมหลักสูตร “การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณ์ยุค New Normal” รุ่นที่  1อบรมหลักสูตร “การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณ์ยุค New Normal” รุ่นที่ 1 (4)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 5ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 5 (4)
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2