ภาพกิจกรรม
รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล ประจำปี 2563รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 (5)
ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2564-2566ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2564-2566 (10)
โครงการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563โครงการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (3)
สหกรณ์จังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดสหกรณ์จังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (4)
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (3)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ฯบริจาคโลหิต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ฯ (25)
ต้อนรับคณะกรรมการ สสธท. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน ต้อนรับคณะกรรมการ สสธท. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน  (5)
สหกรณ์พบสมาชิก วิสัญญี 171262สหกรณ์พบสมาชิก วิสัญญี 171262 (4)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (8)
เดิน-วิ่ง สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอนครั้งที่ 3เดิน-วิ่ง สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอนครั้งที่ 3 (5)
งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 (5)
ทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดทำบุญครบรอบ 29 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (4)
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่  (3)
ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว  25-28 กรกฎาคม 2562ศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว 25-28 กรกฎาคม 2562 (8)
ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1)ตลาดนัดสหกรณ์เพื่อสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1) (5)
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 8